MENU

KAGAWA FIVE ARROWS

MENU
 • 09.24 [SAT]

  LIVE!

  熊本

  香川

  熊本県立総合体育館
 • 09.25 [SUN]

  LIVE!

  熊本

  香川

  熊本県立総合体育館
 • 10.01 [SAT]

  LIVE!

  鹿児島

  香川

  鹿児島県総合体育センター体育館
 • 10.02 [SUN]

  LIVE!

  鹿児島

  香川

  鹿児島県総合体育センター体育館
 • 10.08 [SAT]

  LIVE!

  香川

  広島

  高松市総合体育館
 • 10.09 [SUN]

  LIVE!

  香川

  広島

  高松市総合体育館
 • 10.15 [SAT]

  LIVE!

  愛媛

  香川

  伊予三島運動公園市民体育館
 • 10.16 [SUN]

  LIVE!

  愛媛

  香川

  伊予三島運動公園市民体育館
 • 10.21 [FRI]

  LIVE!

  香川

  島根

  きびじアリーナ
 • 10.22 [SAT]

  LIVE!

  香川

  島根

  きびじアリーナ
 • 10.29 [SAT]

  LIVE!

  香川

  鹿児島

  高松市総合体育館
 • 10.30 [SUN]

  LIVE!

  香川

  鹿児島

  高松市総合体育館
 • 11.03 [THU]

  LIVE!

  広島

  香川

  広島サンプラザホール
 • 11.04 [FRI]

  LIVE!

  広島

  香川

  広島サンプラザホール
 • 11.19 [SAT]

  LIVE!

  香川

  熊本

  高松市総合体育館
 • 11.20 [SUN]

  LIVE!

  香川

  熊本

  高松市総合体育館
 • 11.26 [SAT]

  LIVE!

  島根

  香川

  松江市総合体育館
 • 11.27 [SUN]

  LIVE!

  島根

  香川

  松江市総合体育館
 • 12.03 [SAT]

  LIVE!

  香川

  愛媛

  高松市総合体育館
 • 12.04 [SUN]

  LIVE!

  香川

  愛媛

  高松市総合体育館
 • 12.10 [SAT]

  LIVE!

  岩手

  香川

  岩手県営体育館
 • 12.11 [SUN]

  LIVE!

  岩手

  香川

  岩手県営体育館
 • 12.17 [SAT]

  LIVE!

  香川

  青森

  高松市総合体育館
 • 12.18 [SUN]

  LIVE!

  香川

  青森

  高松市総合体育館
 • 12.24 [SAT]

  LIVE!

  信州

  香川

  千曲市戸倉体育館
 • 12.25 [SUN]

  LIVE!

  信州

  香川

  千曲市戸倉体育館
 • 12.30 [FRI]

  LIVE!

  香川

  茨城

  高松市総合体育館
 • 12.31 [SAT]

  LIVE!

  香川

  茨城

  高松市総合体育館

STANDING

COMING SOON

STATS

COMING SOON